#

Poďakovanie spoločnosti Solvent SR, s.r.o.

#Poliklinika Sabinov, n.o. 20.12.2022 (pred 11 mesiacmi )

Srdečne ďakujeme spoločnosti Solvent SR, s.r.o., ktorá našej poliklinike sponzorsky darovala 3000,- €ur. Uvedené finančné prostriedky boli použité na nákup CRP prístroja, germicidných žiaričov, resuscitačného setu a vyšetrovacieho lôžka pre ambulanciu pohotovostnej služby pre deti a dorast. Symbolický šek za detskú pohotovosť prevzali p. MUDr. Trdá, p. Mgr. Bodnárova a p. Ing. Ernst. Nové prístrojové vybavenie už bolo inštalované na detskej pohotovosti. I takouto cestou sa podarilo zmodernizovať našu polikliniku. Ďakujeme.

Názov prílohy [ formát: JPG veľkosť: 66,24KB ]