#

NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA

#Poliklinika Sabinov, n.o. 04.04.2024 (pred 3 mesiacmi )

V rámci Polikliniky Sabinov, n.o. od 1. apríla 2024 začala svoju činnosť novootvorená špecializovaná ambulancia v odbore neurológia, ktorá má ambíciu pacientom ponúkať nielen základnú neurologickú starostlivosť, ale v rámci svojho odborného zamerania a kompetencií aj široký diapazón neurologickej prístrojovej diagnostiky, ako:

  • ultrasonografia extrakraniálnych ciev
  • transkranialna dopplerovská farebná ultrasonografia (TCCD)
  • elektromyografia (EMG) vrátane ihlovej EMG
  • vyšetrenie evokovaných potenciálov (EvP – VEP, BAEP, SSEP)
  • a od 1. mája 2024 už aj elektroencefalografiu dospelých

Odborným garantom a lekárom tohto zariadenia je MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA, ktorý sa vracia na Slovensko, aby tu zúročil svoje klinické vedomosti a odborné zručnosti nadobudnuté počas dvoch desaťročí na zahraničných špecializovaných súkromných klinikách v nemecky hovoriacich krajinách ako neurológ špecializovaný na intenzívnu neurologickú starostlivosť.

Pacienti sa môžu objednávať na telefónnom čísle 051 / 7739779.

Foto 1 [ formát: JPG veľkosť: 239,83KB ]
Foto 2 [ formát: JPG veľkosť: 468,30KB ]
Foto 3 [ formát: JPG veľkosť: 276,78KB ]
Foto 4 [ formát: JPG veľkosť: 284,19KB ]
Foto 5 [ formát: JPG veľkosť: 294,69KB ]