Otváranie vchodu v čase pohotovostnej služby

#Poliklinika Sabinov, n.o. 28.11.2022 (pred 1 rokmi )

Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých.

a

Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast.

S účinnosťou od 28.11.2022 sa bude bočný vchod v čase pohotovostnej služby pre pacientov opätovne otvárať.

Pacienti môžu prichádzať na ošetrenie maximálne 1+1 doprovod, s prekrytím horných dýchacích ciest.

V Sabinove dňa 28.11.2022

Ing. Radoslav Ernst
riaditeľ polikliniky