#

Rekonštrukcia CHIRURGICKEJ ambulancie

#Poliklinika Sabinov, n.o. 21.03.2023 (pred 1 rokmi )

Chirurgická ambulancia prešla potrebnou rekonštrukciou. Nato, aby spĺňala náročné kritéria kladené na priestorové a materiálno-technické vybavenie bola rekonštrukcia nevyhnutná. V rámci rekonštrukcie došlo na chirurgickej ambulancii k výmene svetelného obvodu, prispôsobenie IT rozvodov a techniky, výmena nábytku, dovybavenie potrebným materiálom, komplet omaľovanie a pod. Veríme, že sa tým uľahčí a zefektívni práca zdravotníkov, zvýši sa kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti a celková spokojnosť pacientov. Veľa zdravia a čo najmenej úrazov.

Názov prílohy [ formát: JPG veľkosť: 182,40KB ]
Názov prílohy [ formát: JPG veľkosť: 208,44KB ]
Názov prílohy [ formát: JPG veľkosť: 213,54KB ]
Názov prílohy [ formát: JPG veľkosť: 181,14KB ]

Posledné príspevky

#
#
#