#

Začíname s vakcináciou

#Poliklinika Sabinov, n.o. 14.02.2021 (pred 3 rokmi )

 

Po náročnej príprave, v krátkom čase a v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR sme  dňa 12.2.2021  spustili očkovanie proti COVID-19 vakcínou od spoločnosti MODERNA. Vakcinačné centrum sme vytvorili v suteréne hlavnej budovy v  priestoroch po bývalej rehabilitácii. Pre imobilných občanov sme zabezpečili očkovanie v náhradných priestoroch. V prvý deň vakcinácie sa nám podarilo zaočkovať touto vakcínou cca 200 občanov, ktorí spĺňali podmienky a v zmysle plánu.

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 051/773 97 73, príp.0517739711 .

Držme si palce, aby to úspešne pokračovalo a bolo celé efektívne z pohľadu MZ SR a prínosom pre našich občanov

Vakcinačné centrum je otvorené Pondelok-Piatok od 07:30 - 15:30 v suteréne Polikliniky Sabinov n. o.

 

!!! DôLEŽITÉ UPOZORNENIE PRED OČKOVANÍM!!!

Prosíme pacientov, aby v deň vakcinácie neužívali antikoagulačnú liečbu, resp. lieky na riedenie krvi.

Prípadne sa poradili so svojím všeobecným lekárom o užívaní liekov pred vakcináciou. 

Na očkovanie JE POTREBNÉ SA OBJEDNAŤ CEZ OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM NA STRÁNKE:

 

https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php

 

Kto sa môže očkovať?

Všetci občania ktorí majú najmenej 75 rokov.

 

Kto sa môže  registrovať ako náhradník?

Občan ktorý má najmenej 65 rokov.

 

Môžem sa registrovať ak mám menej ako uvedený minimálny vek?

Áno ak spĺňate niektorú z uvedných výnimiek

1. zdravotníckym pracovníkom,

2. študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,

3. zamestnancom zariadenia sociálnych služieb,

4. terénnym sociálnym pracovníkom,

5. zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,

6. zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,

7. osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,

8. zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou,

 

V PRÍPADE, ŽE SPĹŇATE KTORÚKOĽVEK VÝNIMKU, JE POTREBNÉ SA PREUKÁZAŤ ADEKVÁTNYM POTVRDENÍM, ŽE MÁTE NÁROK NA OČKOVANIE. BEZ ADEKVÁTNEHO POTVRDENIA VÁS PERSONÁL NEZAOČKUJE!

 

 

 

OČKOVAŤ SA MôŽETE AJ V PRÍPADE, ŽE SA LIEČITE NA NIEKTORÚ Z TÝCHTO DIAGNÓZ:

1. s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,

2. s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,

3. s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,

4. s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,

5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,

6. liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,

7. s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,

8. s diabetes mellitus s postihnutím maximálne jedného orgánu,

9. s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,

10. HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,

11. s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),

12. s obezitou – BMI vyšší ako 30,

13. so stredne závažnou psychiatrickou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),

14. s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,

15. so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,

16. so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu, 17.

so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu, 18. so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie.

 

KOMPLETNÉ INFORMÁCIE ZVERENENÉ MINISTERSTVOM ZDRAVOTNÍCTVA NAJDETE NA TOMTO ODKAZE:

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2021/10/20210120_5298266-2.pdf

 

Ďakujeme!

 

 

 

 

 

 

 

obr1 [ formát: JPG veľkosť: 54,52KB ]
obr2 [ formát: JPG veľkosť: 255,27KB ]
obr3 [ formát: JPG veľkosť: 655,64KB ]