Fotogaleriefotoalbum 10
Modernizácia, rekonštrukcie a opravy na Poliklinike Sabinov, n.o. počas roka 2019 nad rámec bežnej údržby.

fotoalbum 09
budova polikliniky po rekonštrukcii

fotoalbum 03
rekonštrukcia sociálnych zariadení 2012

fotoalbum 04
rekonštrukcia rtg pracoviska 2012

fotoalbum 07
rekonštrukcia fasády a strechy hlavnej budovy 2012

fotoalbum 05
rekonštrukcia kotolne 2012

fotoalbum 02
budova polikliniky pred rekonštrukciou

fotoalbum 08
prístavba lekáreň 2012

fotoalbum 06
rekonštrukcia prístavby

fotoalbum 01
stretnutie z príležitosti 50. výročia prevádzky polikliniky