→ ambulancia radiológie → USG prsníkov vrátane popisu → utorok od 12:30 hod. do 16:00 → MUDr. Ďaďovský

• marec 2017
Stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR k Žiadosti o zachovanie LSPP pre dospelých, deti a dorast v okere Sabinov.
(PDF document) dokument

Žiadosť o zachovanie LSPP pre dospelých, deti a dorast v okere Sabinov.
(PDF document) dokument